How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn import product thông qua csv

Nếu bạn đang muốn tải nhiều product lên BurgerShop cùng một lúc thì hãy tham khảo tính năng import product.

Bước 1: Click product => import

Sau khi click vào button import product, màn hình sẽ hiển thị popup import product

Bước 2: Tải file sample CSV template

Sau khi màn hình popup import product hiển thị, bạn hãy click vào dòng text “sample CSV template” để tải về file csv mẫu

Bước 3: Nhập thông tin product vào file CSV

Bước này bạn cần nhập các thông tin cần thiết của product vào file CSV tuy nhiên có một số trường mà bạn cần lưu ý dưới đây

  • Handle: Trường thông tin bắt buộc không có khoảng trắng (thay khoảng trắng bằng dấu – giữa các từ), không viết tiếng việt, nếu chọn “overwrite” khi trùng URL handle sẽ ghi đè dữ liệu product trùng handle URL, còn không chọn overwrite sẽ loại bỏ không import product có trùng handle URL
  • Title: Trường thông tin bắt buộc, không quá 255 ký tự
  • Body (HTML): Trường thông tin không bắt buộc, nhập không quá 4000 ký tự
  • Option1 Name: Trường thông tin bắt buộc, có tối thiểu 1 option
  • Option1 Value: Trường thông tin bắt buộc, có tối thiểu 1 value thuộc option
  • Variant SKU: Trường thông tin bắt buộc, SKU theo option. Nếu product có nhiều SKU, các SKU không trùng nhau
  • Image Src: Trường thông tin bắt buộc, đọc và download được image theo link png hoặc jpg
  • Status: Trường thông tin không bắt buộc, chọn một trong hai trạng thái: Active và Draft. Vui lòng không nhập các giá trị khác, để trống auto active

Bước 4: Upload file CSV

Sau khi hoàn thiện file CSV, bạn hãy upload file lên hệ thống, click vào button Submit để hệ thống xử lý

Trường hợp 1: Hệ thống thông báo file lỗi

Nếu hệ thống trả về message “Your import contains an invalid item type. You can still import, but any invalid types will not be assigned.” tức là file CSV của bạn upload lên có lỗi và bạn cần kiểm tra lại.

Nếu bạn tiếp tục import file này, hệ thống sẽ thông báo về email của bạn lỗi cụ thể của file CSV

Trường hợp 2: Hệ thống thông báo file đạt điều kiện import

Trên đây là message thông báo file CSV của bạn đã đạt điều kiện import, hãy click vào button Submit để chắc chắn rằng bạn sẽ import file này.