How Can We Help?
Categories

Các quy chuẩn về design trên BurgerShop

Hiện tại design chỉ áp dụng với những seller fulfill trên BurgerPrints còn đối với các seller đăng tải các mặt hàng dropship thường, design sẽ không hỗ trợ do vậy các design sẽ cần đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng in ấn tốt nhất.

Dưới đây là một số quy chuẩn về design đối với các sản phẩm base mà bạn đi fulfill bên BurgerPrints.

Với các sản phẩm in 2D (Printed Apparel):

  • Kích thước gợi ý: 4200×4800 pixels
  • Độ phân giải: 300 DPI
  • Loại file: JPEG, PNG

Lưu ý:

  • Khổ in của những loại áo đặc biệt do thiết kế có túi (mặt trước của áo Unisex Hoodie, Unisex Zip Hoodie, Kid’s Hoodie/zip hoodie) ảnh hưởng đến kích thước vùng in thực tế ở mặt trước. Vì thế nên kích thước riêng phù hợp cho khổ in này là: 4200×3000 pixels, 300DPI.
  • Việc tạo đơn hàng fulfill bằng cách “Create campaign” với tệp thiết kế này sẽ KHÔNG hiển thị khổ in chuẩn cho các loại áo có túi. Vui lòng chọn “Add custom product” hoặc các cách thức tạo đơn hàng khác.

Với các sản phẩm in 3D (All over prints):

Với các sản phẩm in 3D (All over prints), vui lòng tải template của các sản phẩm tại đây.

Xem thêm hướng dẫn thiết kế theo template của BurgerPrints tại đây