How Can We Help?
Categories

Connect/Change Store

Domain là một địa chỉ duy nhất trên internet được sử dụng để xác định và truy cập vào một trang web hoặc tài nguyên trực tuyến khác.

Mỗi một domain sẽ kết nối với một cửa hàng trực tuyến mà bạn đã tạo sẵn trước đó trên BurgerShop. Để kết nối hoặc thay đổi domain cho cửa hàng trực tuyến sẵn có, bạn thực hiện bằng cách:

Bước 1: Truy cập SettingDomain→ Bấm Connect store now

Bước 2: Chọn cửa hàng trực tuyến muốn kết nối với domain→ Bấm Confirm để hoàn thành connect

Sau khi domain đã connect với store channel, Seller cũng có thể chuyển connect sang cửa hàng trực tuyến khác nếu muốn, thao tác thực hiện tương tự như Connect mới 1 store với domain

BurgerShop cho phép chuyển đổi linh động store và domain, nhưng seller cần lưu ý khi tiến hành bán hàng sau mỗi lần chuyển đổi, tránh các trường hợp nhầm lẫn, không cập nhật landing page chuẩn dẫn đến những thiệt hại không mong muốn.