connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn Export đơn hàng

Để xuất file đơn hàng đã đặt, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau:

Bước 1: Tại giao diện Orders, bạn có thể tích chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng đã đặt. Khi đó giao diện sẽ hiển thị như dưới đây.

Nhấn Export sẽ có các trường thông tin cho bạn lựa chọn để xuất file Excel

Bạn có thể chọn những đơn hàng mình đã tích trước đó để xuất file, hoặc có thể chọn trang hiện tại, tất cả các đơn hàng hay đơn hàng theo ngày.

Bước 2: Nhấn chọn Export orders để xuất file Excel.

Bảng Excel được tải xuống sẽ bao gồm đầy đủ thông tin vận đơn, trạng thái đơn hàng, thông tin gửi hàng, thông tin nhận hàng, thông tin đơn hàng, chi phí…

Tags:
preloader