Hướng dẫn Export đơn hàng

Để xuất file đơn hàng đã đặt, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau: Bước 1: Tại giao diện Orders, bạn có thể tích chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng đã đặt. Khi đó giao diện sẽ hiển thị như dưới đây. Nhấn Export sẽ có các trường thông tin cho […]