How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn cài đặt cổng thanh toán cho cửa hàng trực tuyến

Khi bán hàng trên BurgerPrints platform, người bán có thể sử dụng cổng thanh toán của BurgerShop cung cấp hoặc tự gắn cổng thanh toán của mình vào cửa hàng trực tuyến. 

Sử dụng cổng thanh toán của BurgerShop: BurgerShop cung cấp cho bạn các giải pháp về cổng thanh toán tốt nhất hiện nay trên thị trường. Bạn có thể được sử dụng cổng Stripe hoặc PayPal khi đăng ký sử dụng cổng thanh toán của BurgerShop.

Khi sử dụng cổng thanh toán của BurgerShop, bạn sẽ phải chịu một mức phí giao dịch (Transaction Fees) và phí từ cổng thanh toán (Payment Gateway Fee).

 • Phí giao dịch (Transaction Fees): tùy thuộc vào các gói sử dụng platform mà bạn lựa chọn, mức phí này sẽ có sự khác biệt:
  • Gói Basic: phí giao dịch là 2.0%
  • Gói Standard: phí giao dịch là 1.0%
  • Gói Advanced: phí giao dịch là 0.5%
 • Phí từ cổng thanh toán (Payment Gateway Fee).
  • Với cổng thanh toán Paypal: mức phí sẽ là 3,9% + 30¢ USD
  • Với cổng thanh toán Stripe:
   • Phí thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến: 2,9% + 30¢ USD
   • Phí thanh toán thẻ tín dụng quốc tế/Amex trực tuyến: 3,9% + 30¢ USD

Sử dụng cổng thanh toán của người bán: 

BurgerShop cho phép người bán sử dụng cổng của mình để gắn vào cửa hàng trực tuyến trên BurgerShop. Hiện tại, BurgerShop có thể liên kết được với các cổng thanh toán sau: 

Lưu ý: Bạn có thể tích hợp PayPal cùng với một trong số những cổng thanh toán khác. Tuy nhiên bạn không thể sử dụng đồng thời Stripe với Payoneer Checkout và Tazapay.

Cổng thanh toán sẽ được mặc định là cổng của BurgerShop khi người bán tạo cửa hàng trực tuyến. Nếu người bán muốn đổi sang cổng thanh toán của mình thì cần liên hệ với BurgerPrints để được hỗ trợ.