How Can We Help?
Categories

Cách gắn cổng thanh toán Payoneer Checkout vào cửa hàng trực tuyến

Trước khi bắt đầu

Đảm bảo bạn có sẵn dữ liệu xác thực bạn cần có Store Code, API Username API Token từ tài khoản Payoneer Checkout Account.

Truy cập Checkout > Integration > API access. Chi tiết tại đây: Generate your authentication data

Trên BurgerPrints chúng tôi tích hợp hình thức thanh toán Embedded payments cho phép buyer thanh toán trực tiếp trên trang checkout của store mà không cần redirect sang payoneer. Ngoài ra chúng tôi đã tùy chỉnh form thanh toán của Payoneer Checkout để nó hoàn toàn phù hợp với theme của store của bạn. Dưới đây là form thanh toán khi cài đặt Payoneer Checkout.

Thiết lập trên BurgerShop

Bước 1: Click vào cửa hàng trực tuyến trong mục Store Chanel mà bạn muốn gắn cổng thanh toán Payoneer Checkout của mình vào, sau đó nhấp chuột vào Preferences. 

Bước 2: Di chuyển màn hình xuống phần Payment method. Nhấp chuột vào nút Status tương ứng với Provider Payoneer Checkout để chuyển trạng thái sang màu xanh dương. Cùng lúc đó sẽ có một màn hình popup xuất hiện. 

This image has an empty alt attribute; its file name is nSJQIYo5pspzqwdXRUrijvbcxUqK0eeJqG75erR_zUsa1q_bb84sUZ_CBpDHGYKHMFqecgYJfOCv3HO-ydlxzSZZEWIWxWG6ZzONsv2A6S3xEzGSp8byKN3WAKpL3eZHaDKYJAayD-mHWBmmjpVPOg

Bước 3: Điền Store Code, API Username API Token từ tài khoản Payoneer Checkout của bạn, sau đó nhấp chuột vào nút Save.

Sau khi hệ thống kết nối thành công, sẽ có thông báo “Successfully” ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 4: Kéo màn hình trở lên phía đầu trang, nhấp chuột vào nút “Save” màu cam ở góc trên bên phải màn hình. 

Tích hợp Payoneer Checkout với BurgerShop của bạn để mang đến cho khách hàng của bạn trải nghiệm thanh toán dễ dàng và tuyệt vời.

Đăng ký tài khoản Payoneer Checkout ngay tại đây.