How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn gắn cổng thanh toán Tazapay vào cửa hàng trực tuyến

Tazapay là cổng thanh toán khá phổ biến hiện nay với các seller do vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gắn cổng thanh toán Tazapay vào store channel trên BurgerShop

Bước 1: Lấy thông tin API trên TazaPay

Trước hết để lấy thông tin API trên Tazapay, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của cổng này. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ, vui lòng truy cập https://dashboard.tazapay.com/ để câp nhật thông tin.

Tiếp theo hãy chắc chắn rằng bạn đã xác thực đầy đủ thông tin KYB Details cần có của Tazapay. Sau đó click vào Setting =>Integration =>API Keys & Developer Docs

Hãy copy các thông tin của bạn trên mục API Keys & Developer Docs và paste thông tin Tazapay trên store chanel.

Bước 2: Thiết lập Tazapay trên BurgerShop:

Click Store channel => Preferences => Payment method, lúc này màn hình sẽ hiển thị các cổng payment có sẵn của BurgerShop.

Bạn hãy bật nút Status trên Tazapay, màn hình sẽ hiển thị popup thông tin API

Hãy paste các thông tin bạn vừa copy trên trang Tazapay và click nút Save để lưu lại. Như vậy là bạn đã hoàn thiện việc kết nối Tazapay và BurgerShop

Tazapay hiển thị trên trang checkout sau khi đã kết nối thành công