How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo một ưu đãi Bundle

Bundle là chương trình ưu đãi mà khi khách hàng mua các sản phẩm cùng nhau sẽ được giảm giá. Các sản phẩm được mua cùng nhau sẽ hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm. Lưu trữ và hiển thị combo theo cài đặt của người bán.

Để tạo ưu đãi Bundle, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Trong app SmartSell, ấn chọn nút “Create new”, lúc này danh sách các ưu đãi sẽ hiện ra, tiếp tục chọn “Bundle”.
  • Bước 2: Lựa chọn cửa hàng mà bạn muốn tạo ưu đãi
  • Bước 3: Nhập tiêu đề cho ưu đãi.
  • Bước 4: Lựa chọn nguồn sản phẩm “Product source”, cùng bộ sưu tập hoặc cùng tag (Same tags, Same collection)
  • Bước 5: Nhập giá trị ưu đãi, và quy tắc tính ưu đãi theo % hoặc $.
  • Bước 6: Nhập Product limit (Giới hạn sản phẩm), có nghĩa là số sản phẩm xuất hiện cùng nhau.
  • Bước 7: Chọn vị trí hiển thị ưu đãi, bên trên hoặc dưới nút “Add to cart”.
  • Bước 8: Ấn “Save” để lưu và kích hoạt ưu đãi. Hoặc chọn “Cancel” để huỷ ưu đãi vừa tạo.