How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo Product trên BurgerShop

Nếu bạn chưa biết cách tạo Product (campaign) trên BurgerPrints, hãy xem ngay hướng dẫn trong bài viết này.

Bước 1: Để tạo được Product, bạn cần truy cập vào dashboard, sau đó nhấn chọn Products.

This image has an empty alt attribute; its file name is BBj5HViaBfnQptTGLSwXCeD0a1McpVYLh3kVQQdQcF6T_E7zvdB7DdGyyyzYXsYW1rB179jnhRPGbG3W4N_5Cwo_ftNykUr4Zmr_q4cSARR-M-2uxgy_hhSBctecLofZkeZYV7RCPml044vnS3vGCPY

Bước 2: Tại giao diện Product, nhấn chọn Create Product

Bước 3: Trong giao diện Create Product, bạn có các tùy chọn thêm một hoặc nhiều loại sản phẩm mà chúng tôi có ở phần Add product type. Sau đó nhấn Save để lưu.

Bước 4: Lúc này bạn sẽ được đưa đến giao diện Design để lên design cho sản phẩm bạn đã chọn. Nhấn chọn mặt trước hoặc mặt sau của sản phẩm ( Front hoặc Back). Upload design để lên design. 

Sau khi đã chọn tải lên design,bạn có thể căn chỉnh design, xóa design cho sản phẩm hiện thị hoặc cho tất cả các sản phẩm tại cột như hình minh họa, sau đó tải lên thiết kế mới.

Tại phần Products, bạn có thể tiếp tục thêm các Product, bằng cách nhấn vào Add Product. Các sản phẩm bên dưới, bạn nhấn vào biểu tượng dấu cộng để chọn thêm màu sắc.

Bạn muốn xem trước Mockup của sản phẩm, nhấn vào Preview. 

Sau đó nhấn Save để lưu.

Bước 5: Nhấn lưu xong, bạn sẽ được chuyển sang giao diện mới để nhập các thông tin cần thiết.

Tại phần Info, bạn nhập Title cho Product. Sau đó là nhập mô tả, tối đa 225 kí tự.

Phần Design: Bạn có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa design bằng cách nhấn vào Edit design.

Phần Mockup: Bạn có thể xóa mockup hệ thống tạo bằng cách nhấn vào biểu tượng X trên các mockup, thêm mockup mới bằng cách nhấn vào Add mockup.

Phần Tag: bạn chọn các tag muốn gắn nếu có. Collection: chọn bộ sưu tập của bạn đã tạo nếu có.

Phần Store channels: chọn store bạn muốn đăng sản phẩm của mình lên.

Phần Default image: bạn có thể thay đổi ảnh mặc định bằng cách nhấn vào change, chọn ảnh muốn đặt và nhấn save.

Phần SEO engine: bạn có thể đặt lại tít, mô tả và tạo url cho sản phẩm.

Sau khi nhập hết các dữ liệu trên, nhấn Save để tạo sản phẩm.

Vậy là bạn đã tạo được một Product để bán trên các store của mình.