How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn kích hoạt store channel thông qua coupon

Để kích hoạt store channel thông qua coupon được cung cấp, anh chị hãy login vào dash. Sau đó click vào mục Setting ở phía dưới bên trái màn hình.

Lúc này màn hình giao diện Setting sẽ hiển thị, click vào mục Plan và chọn gói tương ứng với coupon mà seller vừa được cung cấp

Lúc này màn hình payment method sẽ hiển thị, seller cần thêm phương thức thanh toán vào hệ thống. Nếu seller đã thêm phương thức thanh toán vào trước đó, màn hình sẽ hiển thị payment plan.

Lưu ý: Nếu seller add cardit card thì hệ thống sẽ tự động trừ 1$ trong thẻ sau đó hoàn về để kiểm tra thẻ có hoạt động bình thường không.

Sau khi thêm phương thức thanh toán thành công, seller cần quay lại chọn gói plan tương ứng với coupon. Sau khi chọn gói thành công, màn hình sẽ hiển thị Payment plan

Bạn hãy copy coupon và paste vào ô coupon code, sau đó nhấp vào button Apply => Pay $0

Vậy là seller đã hoàn thiện kích hoạt store channel thông qua Coupon

preloader