How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn Import Tracking cho các đơn hàng Authorized

Khi sử dụng nền tảng BurgerShop, người bán có thể tự quản lý các đơn hàng của mình trên hệ thống của BurgerShop. Tất cả các đơn hàng đã được thanh toán qua cổng thanh toán của store sẽ được lưu trữ tại mục Order Authorized. Tại đây, người bán có thể tiến hành Pay đơn để đơn tiếp tục đi vào fulfill tại BurgerPrints. Hoặc người bán cũng có thể tự fulfill và Import Tracking cho các đơn hàng đó để thông báo cho khách hàng thông qua hệ thống email tự động của BurgerShop và quản lý Order. 

Để Import Tracking cho các đơn hàng Authorized, người bán vui lòng làm theo các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị file CSV để import thông tin. 

Tải file CSV mẫu tại đây để điền các thông tin theo form. File CSV đúng mẫu cần có đầy đủ các thông tin sau: 

  • Order Id: Thông tin bắt buộc, lấy từ hệ thống của BurgerPrints theo đúng order trên hệ thống đang có. 
  • Line item id: Thông tin bắt buộc, người bán tiến hành export order để lấy thông tin về Line item id này.  
  • Tracking: Thông tin bắt buộc, người bán tự điền thông tin này. Lưu ý mục này không được để khoảng trống, không được điền quá 40 ký tự. 
  • Tracking carrier: Thông tin bắt buộc, người bán tự điền thông tin này. Tracking carrier phải nhập đúng tên trong danh sách list carrier.
  • Date shipped: Thông tin bắt buộc, người bán tự điền thông tin này theo đúng định dạng mm/dd/yyyy, không nhập ký tự chữ, ký tự đặc biệt.

Bước 2: Truy cập vào hệ thống của BurgerShop, click chọn tab Order trong thanh điều hướng bên trái màn hình, sau đó click vào Tracking management và click Import.

Bước 3: Hệ thống sẽ hiện lên một popup để người bán tải lên file CSV có chứa thông tin tracking của các order mà bạn đã chuẩn bị trong bước 1. Click vào dòng chữ màu cam trong popup để tải lên file CSV hoặc bạn cũng có thể kéo thả file CSV vào popup để import file. Trong thời gian file được tải lên, bạn có thể hủy và tải lại file khác. 

Sau đó, click chọn checkbox “Overwrite tracking number for any current order” nếu bạn muốn ghi đè tracking cũ của các order bằng tracking mới trong file import. 

Sau khi hoàn tất, click vào nút “Upload and Preview

Sau khi file CSV được hệ thống xem lại đầy đủ các trường thông tin và khớp với các order Authorized trên hệ thống, click Import để hoàn thiện bước cuối cùng. 

Sau khi import thành công, hệ thông sẽ tự động gửi email thông báo tracking mới cho khách hàng của từng order theo mẫu bên dưới, các thông tin về logo, email gửi sẽ tùy chỉnh theo từng store của người bán.