How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn điền form W8 – W9

Form W8

Form W8 là một biểu mẫu Sellers cần phải khai báo để xác minh rằng mình không phải là công dân của Mỹ, theo đó, tất cả các vấn đề về thuế sẽ không áp dụng theo quy định của nước này.

Một mẫu W8 bạn có thể tải tại đây. Nó sẽ có dạng như sau:

Các thông tin cần điền:

– Phần 1 (Part 1): Nhận dạng người thụ hưởng. Phần này bạn phải điền các thông tin cơ bản của mình.

• Mục số 1, 2: Tên và quốc gia bạn đang sinh sống.

• Mục số 3: cần ghi chi tiết, cụ thể số phòng/số nhà, đường, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

• Mục số 4: là địa chỉ nhận thư tức là địa chỉ địa lý chứ không phải địa chỉ email. Nếu địa chỉ này trùng với thông tin bạn khai trong mục 3 thì không cần phải ghi lại nữa.

• Các mục 5,6,7 là không bắt buộc.

• Mục số 8: Ngày tháng năm sinh, ghi theo đúng thứ tự MM-DD-YYYY.

– Phần 2 (Part 2): Phần này chỉ cần điền vào ô ở mục 9. Điền Việt Nam nếu bạn đang ở Việt Nam.

– Phần 3 (Part 3): Phần này không cần điền.

– Ký: Sau khi điền xong, bạn phải ký vào mục Sign Here phía dưới. Sau đó điền ngày sinh vào ô bên cạnh, điền tên đầy đủ vào ô “Print name of signer” phía dưới và xác nhận “YES” vào phần “Capacity in which acting”.

Form W9

Form W9 là một biểu mẫu Sellers cần phải khai báo để xác minh nếu bạn là công dân của Mỹ. Khi rút tiền với tư cách công dân Mỹ, bạn sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế của mình theo luật pháp của Mỹ.

Một mẫu W9 bạn có thể tải tại đây. Form này sẽ có 6 trang bao gồm các điều khoản cụ thể.

Bạn sẽ phải điền thông tin đầy đủ của mình trong trang đầu tiên của biểu mẫu này. Đầu tiên là các thông tin cá nhân. Tiếp theo là các thông tin về Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) và cuối cùng là chữ ký của bạn và ngày điền form.

Chú ý: Khi nộp form W9, bạn cần phải upload form đầy đủ gồm tất cả các trang và đầy đủ thông tin.