How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện trang sản phẩm chi tiết trong store online.

Trang chi tiết sản phẩm là trang chứa các thông tin chi tiết về một sản phẩm cụ thể bao gồm tên sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, mô tả, đánh giá sản phẩm… Thông qua thông tin được cung cấp sẵn trên trang, người mua có thể nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng.

Bước 1: Ở thanh điều hướng bên trái, click Store Channels => Theme => Custom theme. Lúc này màn hình sẽ chuyển tiếp tới trang Editor

Bước 2: Click selection box, chọn Product, màn hình chuyển tiếp tới trang sản phẩm chi tiết

Bước 3: Bắt đầu chỉnh sửa trang sản phẩm theo mong muốn, trong đó:

 • Header:
  • Announcement Bar: Thanh thông báo hiển thị ngay đầu trang chủ. Bạn có thể ẩn hiện phần này bằng cách ấn vào biểu tượng bên cạnh nút “Announcement Bar”.
  • Header Bar: Tại mục này, bạn có thể chỉnh sửa Logo, Navigation (Thanh điều hướng), Layout (Bố cục), Logo position (Vị trí logo) và lựa chọn Full width (Chiều rộng đầy đủ) , Fix header when scrolling (Phần header luôn hiển thị phía trên khi kéo xuống).
 • Body: Ở mục này, bạn có thể điều chỉnh chi tiết kích cỡ, phong cách, màu sắc, vị trí thumbnail, quy tắc tính giảm giá…
 • Footer: Ở mục này bạn có thể chỉnh sửa các nội dụng Get help, Company, Information, Newsletter, Copyright, Payment Icon. Bạn cũng có thể ẩn hiện các phần không cần thiết bằng cách ấn vào biểu tượng .
 • Theme Setting: Trong phần này bạn có thể chỉnh sửa:
  • Typography: phông chữ, kích cỡ
  • Color: màu sắc primary, và của text
  • Favicon
  • Additional Style
  • Advance settings

Bước 4:  Sau khi hoàn thiện, ấn “Save” để lưu lại những thông tin đã chỉnh sửa.

Màn hình trang sản phẩm chi tiết đầy đủ hiển thị như sau: