How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn chỉnh sửa mục “collection list” trong custom theme của store chanels

Collection list là một trong số các thành phần tạo nên sự sinh động và rõ ràng cho giao diện website. Nếu bạn muốn buyer có thể nhìn thấy các danh mục chi tiết trên giao diện thì collection list chính là thành phần không thể thiếu.

Bước 1: Ở thanh điều hướng bên trái, click store channel => click “Theme => “Custom theme”, màn hình Editor sẽ hiển thị

Bước 2: Ở màn hình editor của BurgerShop, click Add section => chọn Collection List

Bước 3: Tuỳ chỉnh collection

  • Tạo mới bằng cách ấn “+ Add item”, tối đa tạo được 8 collection.
  • Xoá collection bằng cách ấn chọn collection muốn xoá, rồi ấn “Remove item”.
  • Chỉnh sửa collection bằng cách bấm chọn collection, sau đó chỉnh sửa “Image” (hình hiển thị của bộ sưu tập) hoặc chọn collection khác.

Bước 4:  Sau khi hoàn thiện, ấn “Save” để lưu lại những thông tin đã chỉnh sửa.

Kết quả hiển thị collection list trên giao diện store