How Can We Help?
Categories

Custom shipping rates for BurgerShop

Shipping rates là tính năng cho phép người bán lựa chọn phương thức thiết lập shipping áp dụng cho cửa hàng trực tuyến. Khi chọn áp dụng Custom shipping rate của seller sẽ không áp dụng default shipping của BurgerShop cho store khi buyer lên order và ngược lại. Các store để mặc định enable default shipping rate của BurgerShop

Bước 1: Seller truy cập vào website seller BurgerShop với URL tương ứng

Bước 2: Chọn Store BurgerShop=> chọn tab Shipping, màn hình sẽ hiển thị 2 loại phí shipping.

Default shipping rates: Phí vận chuyển mặc định áp dụng cho các sản phẩm print on demand của BurgerPrints

Custom shipping rates: là phí vận chuyển được tùy chỉnh.

Click button “Manage shipping rate” để vào xem thông tin chi tiết, lúc này màn hình sẽ hiển thị phí ship mặc định cho 3 khu vực: US, EU, WW

Bước 3: Custom shipping rates

Seller chọn enable Custom shipping rates để bắt đầu thiết lập shipping của mình => hệ thống sẽ tự động tắt Default shipping rates.

Lưu ý: Khi cả hai loại phí cùng disable thì phí ship hiển thị trên giao diện = 0

Chọn Manage shipping rate để tùy chỉnh phí ship, màn hình sẽ chuyển hướng tới trang thiết lập zone.

  • Chọn : Để chọn quốc gia/khu vực thiết lập shipping, phí vận chuyển ở vùng nào tạo trước sẽ hiển thị trước, tên khu vực và các quốc gia trong khu vực sẽ không được trùng nhau

Sau khi đã tạo khu vực/quốc gia cho phí vận chuyển, bạn hãy thiết lập phí shipping chi tiết cho từng quốc gia/khu vực

  • Click vào button “Add rate” để thiết lập phí vận chuyển chi tiết. Màn hình sẽ hiển thị popup “Add rate”

1. Nhập tên mà seller muốn đặt cho phương thức shipping, không để trống, không quá 100 ký tự, không trùng nhau giữa các rate trong 1 zone.

2. Nhập số tiền (số thập phân >0) để tính rate, placeholder default $0.00. Nhập ký tự đặc biệt, chữ hoặc không đúng cấu trúc thông báo. Bắt buộc nhập

Khi hover hiển thị text: Use “$0.00*[qty]” when you want to calculate shipping per item and “$0.00” when you want to calculate shipping per order

Nếu seller nhập số tiền thì sẽ hiểu đó tính phí ship cho từng order, nhập số tiền *[qty] hiểu tính phí ship cho từng item. 

3. Bạn có thể lựa chọn tính phí vận chuyển cho tất cả sản phẩm hoặc một số sản phẩm được chọn.

Note: Nếu chọn select product, select tags, select collection tối thiểu phải có 1 đối tượng được chọn, chọn price order bắt buộc nhập giá trị min, max mới lưu rate.

Sau khi thiết lập chi phí thành công, bạn hãy click button Done để lưu lại.

Seller tiến hành add thêm Zone/Rate sao cho đầy đủ các quốc gia, khu vực bán; nếu có quốc gia nào chưa được add vào Zone, shipping fee cho các đơn hàng ship đến quốc gia đó sẽ = 0.

Lưu ý:

Một product được thiết lập nhiều rate, cho chọn rate trên store channels khi thanh toán

Nếu cả hai phương thức cùng disable phí ship bằng 0